Potřebujete poradit s výběrem metody? Kontaktujte nás

Detekce endotoxinů

Endotoxin je pyrogen Gram-negativních bakterií. Má vliv na více než 30 biologických funkcí a může vést až k buněčné smrti aktivací komplementu. Krevní buňky (amébocyty) z Ostrorepa amerického (Limulus polyphemus) se sráží v přítomnosti endotoxinu a této skutečnosti se využívá ve vývoji endotoxin-detekčních systémů. Limulus Amebocyte Lysate (LAL) test byl poprvé komerčně dostupný v sedmdesátých letech 20. století.

Lonza je předním a největším průmyslovým výrobcem systémů pro detekci endotoxinu a nabízí širokou škálu produktů včetně přístrojové techniky, softwaru a příslušenství. V oblasti LAL testu, který je dnes standardou pro endotoxinové detekce, je portfolio Lonza nejširší, nabízí nejvíce metod pro stanovení, kde je každá charakteristická svými výhodami. V poslední době vyvinuly laboratoře Lonza rekombinantní formu Faktoru C, který je prvním komponentem v kaskádě srážení, která je aktivována endotoxinem. Tato nová metoda je nezávislá na lovu živočichů a je vedena pod názvem PyroGene.

Testy pyrogenity jsou nezbytné pro výrobce intravenosních léků, zdravotnických prostředků a některých kosmetických přípravků či při práci s buněčnými kulturami. Dle požadavků na přesnost a validitu stanovení, náročnost provedení a množství stanovovaných vzorků si vyberte způsob detekce:

  • LAL metody: gelová , turbidimetická, chromogenní metoda
  • Metoda s rekombinantním proteinem: PyroGene